Bio ovoce

Ukázkový permakulturní projekt rodinné farmy

Pěstujeme všechno, co se dá jíst od drobného ovoce až po jablka a hrušky